Solceller

Från Solvärme till Solel

Bakgrund – solenergi

Det har skett en helomvändning inom svensk solenergi. När de första solpanelerna kom handlade det om att värma vatten till en stor ackumulatortank som försåg det egna huset med värme/varmvatten. Ett system vi kallar för solvärme eller termisk solenergi. I takt med värmepumparnas framgång och det faktum att vi behöver mest värme i våra system under den delen av året när solen skiner som minst, har solvärme minskat drastiskt. Numera har vi endast ett fåtal solvärmeprodukter kvar i sortimentet.

Idag är det solel från solceller som gäller

Även solel har solpaneler på taket men i stället för att värma vatten, producerar denna typ av solpanel elektricitet som används direkt i det egna huset, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

Att mikroproducera egen solel från solceller är fantastiskt. Förutom att du gör en miljöinsats när du närproducerar förnybar energi utan några utsläpp, slipper du oroa dig för det stigande elpriset.

Efterfrågan på solceller har tryckt ner priset

Priset på solcellspaket har sjunkit drastiskt de senaste åren. Efterfrågan på världsmarknaden har ökat markant och produktionen av paneler med solceller har rationaliserats. I Europa är det framför allt Tyskland och Danmark, där elpriserna är dyra, som drivit på utvecklingen av solpaneler. Tack vare detta har kostnaden på solcellspaket sjunkit till en helt annan nivå och blivit riktigt intressant även för den svenska marknaden.

 

Kontakta oss för mer info och pris på din solcellsanläggning.

 

Tel 040-42 30 42