Qvantum

qvantum4

Qvantum värmepumpar hämtar energi ur berg, jord, vatten och luft. De skräddarsys utifrån användningsområde och objektets unika förutsättningar. 

Qvantum värmepumpar utvinner energi ur berg, jord, vatten och luft. Så till vida påminner de om de flesta andra värmepumpstillverkare. Men vad som särskiljer Qvantum är deras filosofi att skräddarsy varje värmepump utifrån sitt tänkta användningsområde. Det betyder att hänsyn tas till fastighetens konstruktion samt geografiska och geologiska förutsättningar.

Målet för ögonen är att bygga en värmepump som ger optimal avkastning på insatt kapital. Det innebär mer än enbart förmågan att utvinna energi, värmepumpens livslängd och driftssäkerhet är minst lika väsentlig.

Qvantum värmepumpar byggs för hand i Sverige, sammansatta av det bästa marknaden kan erbjuda inom kompressorer och komponenter.

Qvantum är unika på marknaden genom att förena spetskompetens inom energiområdet med kompromisslös tillförlitlighet, optimal livslängd och drifts ekonomi. Vi har värmepumpar från 8 kW, vår specialitet är större installationer.

Läs mer på www.qvantum.se